10-08-60 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดพิธีบวงสรวง จุดเทียนชัย เบิกเนตร พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
 

                       โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีบวงสรวง จุดเทียนชัย และเบิกเนตร พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้รับบริการ เข้าร่วมในพิธี สำหรับพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต คณะผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งหลังพิธีบวงสรวงและเบิกเนตรแล้วจะประดิษฐานที่บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการได้สักการบูชา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้จัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าใหญ่อินแปลงองค์จำลองและศาลเจ้าพ่อไชยหัสบดินทร์ สิ่งศักดิ์สิทธิประจำโรงพยาบาลมากว่า 70 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและผู้รับบริการด้วย  


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ