27-07-60 รพ.พระศรีฯ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาค
 

                     คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมประกอบพิธีลงนามถวาย พระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธี มีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ