โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรม ๑ ใจ ๑ จันทน์ ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว
 

                          นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมกิจกรรม “๑ ใจ ๑ จันทน์ ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยให้บุคลากรและผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวาย 1 คน 1 ดอก 1 เดือน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 3,996 ดอก เดือนละ 999 ดอก เป็นเวลา 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2560) และจะได้รวบรวมใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพรเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความรู้รักสามัคคี


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ