ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

                          สำนักคุณภาพ ร่วมกับคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ และหอประชุมโรงพยาบาล กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังการบรรยาย อาทิ Basic Life Support : Science Update, Learning and Practice และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 210 คน  


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ