โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง
 

           นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารคุณภาพ และสำนักคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรี  มหาโพธิ์ ให้การต้อนรับ อ.เรวดี ศิรินคร และ อ.วิภา วนิชกิจ ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการและหน่วยงานเกิดความตื่นตัว มีการทบทวนมาตรฐาน ติดตามผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและธำรงรักษาวัฒนธรรมคุณภาพ ให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการขอรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ำ ในปีงบประมาณ 2561   


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ