12/04/60 ชาวพระศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 

                 นพ.ประภาส  อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยเวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ จากนั้นพิธีสรงน้ำขอพรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลองบริเวณหน้าโรงพยาบาลฯ พิธีบวงสรวงและสรงน้ำขอพรเจ้าพ่อไชยหัสบดินทร์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และได้เดินทางไปวัดป่าแสนอุดม อ.เมือง จ.อุบลฯ เพื่อสรงน้ำอัฐิแพทย์หญิงปรีดา นรการบริรักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ