17/03/60 นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ เข้ารับมอบงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

                     โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีส่งและรับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์ ระหว่าง นายแพทย์หวาน ศรีเรือนทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี   ซึ่งในช่วงเช้า นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุบลราชธานี จากนั้นเดินทางมายังโรงพยาบาลพระมหาโพธิ์ กราบสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงองค์จำลอง ที่ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล และไหว้ศาลเจ้าพ่อไชยหัสบดินทร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพระศรีฯ มา 70 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาล 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ