06/03/60 พิธีส่งและรับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

           โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีส่งและรับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรี   มหาโพธิ์ โดย นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการ และ นายแพทย์หวาน ศรีเรืองทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ในโอกาสที่ นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง สังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล บุคลากร และข้าราชการเกษียณอายุราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ