ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”
 

               วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยด้านบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ ENV และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก” โดยทาง รพ.พระศรีฯ ได้ตัดแต่งกิ่งไม้บนทางเท้า กวาดเศษใบไม้ เศษขยะ และเก็บขยะบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่อเป็นการต้อนรับปีท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 และเป็นการรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดอุบลราชธานี 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ