โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 

                                     หน่วยบริการห้องสมุดร่วมกับคณะกรรมการห้องสมุด เปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “นิทรรศการหนังสือเฉลิมพระเกียรติหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่  23  มกราคม 2560              โดยมีนายแพทย์ธรณินทร์  กองสุข  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  เป็นประธาน ณ หน่วยบริการห้องสมุด  การจัดนิทรรศการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และได้เล็งเห็นประโยชน์ของการอ่านโดยได้รวบรวมหนังสือพระราชกรณียกิจ  หนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ  พระบรมฉายาลักษณ์หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าให้แก่บุคลากร  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ