ประชุมวิชาการ การลดหย่อนภาษีด้วย LTF และ RMF
 

                      ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การลดหย่อนภาษีด้วย LTF & RMF ผ่านกองทุนรวม เพื่อความมั่งคั่งทางการเงิน” ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายพจน์ หลิกาพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร มี นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาล มีความเข้าใจหลักการบริหารเงินอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โยเฉพาะช่วงปลายปี ที่ต้องมีการวางแผน การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และยังได้ทราบข้อมูลความรู้เรื่องการวางแผนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ