เยียมชมสนามเด็กเล่นของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง

และนายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ลงพื้นที่เยี่ยมชมสนามเด็กเล่นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ