รับพรและของขวัญปีใหม่ 2560 จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

 รับพรและของขวัญปีใหม่ 2560 จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ