นายธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง เขตสุขภาพที่10
 

            นายธรณินทร์  กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง เขตสุขภาพที่10 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบTele conference เข้ามาในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 20 คน ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช และบุคลากรสาธารณสุขในเรือนจำ (พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์) ในเขตสุขภาพที่10 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ