น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

                   นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งด้านการบริการ การวิจัย การปรับปรุงอาคารสถานที่ จากนั้นชมนิทรรศการเรื่องการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรตามหน่วยต่าง ๆ และให้เกียรติเป็นประธานเปิดสนามเด็กเล่นของโรงพยาบาล  


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ