ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีสติปัญญาต่
 

               วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ณ  โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิตและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี  การกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ ทักษะในการจัดกิจกรรม และเพิ่มระดับสติปัญญาเด็กและสามารถให้การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือเด็กที่มี IQ ต่ำกว่า 100 จากการสำรวจเมื่อปี 2558 มีบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 40 คน 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ