กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้)เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่
 

                            โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ บริเวณรอบหนองบากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม “ปลูกต้นไม้    ๑ คน ๑ ต้น ๑ ปี ถวายพ่อหลวง” และนำบุคลากรร่วมปลูกต้นไม้  โดยต้นไม้ที่ปลูกคือพันธุ์ไม้ยืนต้น  ได้แก่   มะลิ กล้วย มะขาม มะกรูด และมะตูม พืชสมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ เพชรสังฆาต สะคร้าน พิรังกาสา ชะม่วง  ฝางแดง ชะเอม  รางจืด  ดีปลี  ทองพันชั่ง  พริกไทย  และใบหม่อน 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ