โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
 

                กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายเรื้อรัง สำนักบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ แปลงนาสาธิตของโรงพยาบาล โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำบุคลากรและผู้ป่วยจิตเวชชายเรื้อรัง ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตจากการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ป่วย ส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ความรู้ความสามารถในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพเดิม และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือพึ่งพากันอีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการจ้างเกี่ยวข้าว 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ