พิธีลงนามข้อตกลง 4 กระทรวงหลักเรื่อง การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ
 

      รองผู้อำนวยการ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ นางอัญชลี ศิลาเกษ และคณะ ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลง 4 กระทรวงหลักเรื่อง การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ  ยโสธร มุกดาหาร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ