รพ.พระศรีมหาโพธิ์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่10 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต ที่ศาลาประชาคมอำเภอวารินชำราบ
 
    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2559
“ การปฐมพยาบาลทางใจ ...คุณก็ช่วยคนอื่นได้ ”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้และทักษะในการดูแลจิตใจเบื้องต้นเมื่อได้รับผลกระทบทางจิตใจ โดยใช้หลัก 3ส (สอดส่อง มองหา : LOOK ,ใส่ใจ รับฟัง :LISTEN , ส่งต่อ เชื่อมโยง :LINK)  ดำเนินการจัดกิจกรรม จัดบูธนิทรรศการ  การประเมินความสุข การประเมินความเครียด ให้คำปรึกษา การให้ความรู้และทักทักษะในการดูแลจิตใจเบื้องต้นเมื่อได้รับผลกระทบทางจิตใจ โดยใช้หลัก 3ส และการจัดฐานความรู้ด้านสุขภาพจิต  ใน 5 จังหวัด คือ
 วันที่ 1 พฤศจิกายน  2559  ณ ศาลาประชาวาริน  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 วันที่ 2 พฤศจิกายน  2559  ณ รพ.หว้านใหญ่  อ.หว้านใหญ่  จ.มุกดาหาร
 วันที่ 3 พฤศจิกายน  2559  ณ  รพ.ชานุมาน อ. ชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ
 วันที่ 4 พฤศจิกายน  2559   ณ รพ.ยโสธร   อ.เมือง จ.ยโสธร
 วันที่ 7 พฤศจิกายน  2559  ณ รพ.ห้วยทับทัน   อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 1 -7 พฤศจิกายน  2559  ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ