ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด
 

           นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประธานตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด งวดที่ 3 และ 4 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยมี นายสุริยะ เนินทอง ผู้อำนวยการกองคลัง กรมสุขภาพจิต และคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างฯ ร่วมตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผลการตรวจงานจ้างเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้องตามสัญญาจ้างทุกประการ


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ