รพ.พระศรีฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 

           โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

          ผู้เกษียณอายุราชการ มีดังนี้
1) นางวาสนา เหล่าคงธรรม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช                      
2) นายคงเดช พันธุระ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
3) นายสนอง ยุบล พนักงานช่วยเหลือคนไข้
4) นายสุดใจ จารุเศรษฐ์ ช่างไม้
5) นายตื่นใจ ห้องแซง ช่างไม้
6) นายบัวพันธ์ จันทะโคตร พนักงานขับรถยนต์                            
7) นางปราณี เทียมทัน เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
8) นางนิตยา จันทา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ อุบลจำกัด

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ