ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
 

                      นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประธานตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจงานจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า งวดที่ 12 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผลการตรวจงานจ้างเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้องตามสัญญาจ้างทุกประการ


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ