รพ.พระศรีฯ รับการตรวจประเมินระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
 

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ต้อนรับทีมตรวจประเมินจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี ในการตรวจประเมินระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล และจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลได้กำหนดให้โรงพยาบาลดำเนินการตรวจประเมินระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล อย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากร รพ.พระศรีฯ ในการตรวจประเมินหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ