ผู้อำนวยการมอบหมายคณะกรรมการบริหารเป็นตัวแทนโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 

              ผู้อำนวยการมอบหมายคณะกรรมการบริหารเป็นตัวแทนโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการ ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  12 สิงหาคม 2559


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ