การตรวจงานจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

               นายสุริยะ เนินทอง ผู้อำนวยการกองคลัง กรมสุขภาพจิต ประธานตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ลงพื้นที่ตรวจงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคซึมเศร้า งวดที่ 11/12 และงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด งวดที่ 1 และงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย และคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ร่วมตรวจงาน สำหรับผลการตรวจงานจ้างเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้องตามสัญญาจ้างทุกประการ 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ