ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคระศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด นำโดย ดร.สัญชัย ฮามอำไพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการความรู้
 

 15 ก.ค. 2559 ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคระศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด นำโดย ดร.สัญชัย ฮามอำไพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการความรู้


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ