รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
 

                       นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ลงพื้นที่ตรวจงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคซึมเศร้า งวดที่ 10/12 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย นายสุริยะ เนินทอง ผู้อำนวยการกองคลัง กรมสุขภาพจิต และคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ร่วมตรวจงาน สำหรับผลการตรวจงานจ้างเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้องตามสัญญาจ้างทุกประการ 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ