บุคลากร รพ.พระศรีฯ รับโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2558
 

                นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมแสดงความยินดี กับบุคลากรโรงพยาบาล ในโอกาสได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2558 โดยมีพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในงานครบรอบ 24 ปี วันสถาปนากรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 4  ชั้น 4                        กรมสุขภาพจิต

          บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีหาโพธิ์ที่ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558                   ได้แก่
1.       นายชิงชัย บุญสิงห์     ผู้ช่วยพยาบาล ส3   (ครุฑทองคำ)
2.       พญ.กนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3.       นางจิตรา จินารัตน์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4.       น.ส.สำรวย ส่งศรี      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5.       น.ส.ศรินประภา ชนารี   นักทรัพยากรบุคคล
พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับ ประจำปี 2558 คือ นางไพรัตน์ ชมพูบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ