รพ.พระศรีฯ รณรงค์ “สร้างสุขด้วยสติ”
 

                  นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ลงเยี่ยมบุคลากร และมอบโปสเตอร์รณรงค์ “สร้างสุขด้วยสติ” ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การนำการประชุมด้วยสมาธิ โดยการเปิดคลิปเสียงการทำสมาธิให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตาม ประมาณ 3-5 นาที การเปิดเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” ในรายการเสียงตามสายของโรงพยาบาลทุกเช้าเวลา 08.30 น. และตามด้วยการให้ความรู้การสร้างสติเพื่อให้เกิดสุข ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 การรณรงค์ครั้งนี้เป็นกิจกรรมในโครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ตามนโยบายกรมสุขภาพจิต เพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถสร้างสุขด้วยสติ ซึ่งจะส่งผลต่อความสุขและสุขภาวะของบุคลากรในองค์กร


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ