1/4/59 นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning. Day และนำบุคลากร ร่วมล้างส้วมพร้อมกัน ตามนโยบายก
 

 1/4/59 นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning. Day และนำบุคลากร ร่วมล้างส้วมพร้อมกัน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ