ผู้มีจิตศรัทธา มอบรถเข็นให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช รพ.พระศรีมหาโพธิ์
 

                    นพ.หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ 1 และนางวาสนา เหล่าคงธรรม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช ร่วมรับมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน จากนายอัครเดช –  นางจุรีรัตน์ สุธีร์  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก โดยรถเข็นจะนำไปใช้งานในกลุ่มงานพยาบาลจิตเวชเรื้อรัง และกลุ่มงานพยาบาลจิตเวชหญิง (จญ.3) ในโอกาสนี้ โรงพยาบาล         พระศรีมหาโพธิ์ ขอขอบพระคุณท่านทั้งสองที่มีจิตกุศลในการบริจาคครั้งนี้


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ