รพ.พระศรีฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์”
 

                  คณะกรรมการ 5 ส. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ตามนโยบายล้างส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางวาสนา เหล่าคงธรรม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมกิจกรรมล้างส้วมสาธารณะ ห้องน้ำ OPD อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยเน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยงคือ ก๊อกน้ำ ที่กดน้ำ ที่กดน้ำของโถส้วม กลอนประตูห้องส้วม และจุดอันตรายคือ ที่จับสายฉีดชำระ พื้นห้องน้ำ และที่รองนั่งส้วม


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ