ประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉิน สำหรับ MCATT แบบบูรณาการ
 

          ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉิน สำหรับ MCATT แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมลายทอง และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธาน เพื่อให้บุคลากรในทีมวิกฤติสุขภาพจิตในระดับจังหวัด อำเภอ และผู้ปฏิบัติงานระดับชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ตลอดจนบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมเริ่มด้วยทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ วิธีดับเพลิงต่าง ๆ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย วิธีใช้เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สาธิตการดับเพลิงและฝึกปฏิบัติตามแผนเต็มรูปแบบ 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ