กลุ่มงานเทคนิคบริการ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล ในวันจันทร์ที
 

           กลุ่มงานเทคนิคบริการ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล  ในวันจันทร์ที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙ 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ