โครงการเทคนิคการให้ข้อมูลและเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ
 

                ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับคณะกรรมการ CLT โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงกาเทคนิคการให้ข้อมูลและเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ ให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมการให้ข้อมูลและการเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปีฯ 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ