03/03/59 คณะกรรมการ 5ส รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รณรงค์กิจกรรม 5ส ด้วยมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) และประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรม Big Cleaning Day
 

 คณะกรรมการ 5ส รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รณรงค์กิจกรรม 5ส ด้วยมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) และประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรม Big Cleaning Day  วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือกออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ