รพ.พระศรีฯ ร่วมแรงร่วมใจ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
 

                    คณะกรรมการ 5 ส. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่  Big Cleaning Day และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรฐาน 3 เก็บ  (เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยได้มีการรณรงค์ด้วยป้ายผ้า รถแห่สปอตรณรงค์มาตรการ 3 เก็บ  เปิดเพลงรณรงค์การทำกิจกรรม 5 ส. ผ่านรายการเสียงตามสาย เช้าและบ่าย ช่วงเปิดสถานี  ทำกิจกรรม 5 ส.      ในหน่วยงานของตนเองทุกบ่ายวันศุกร์ ซึ่งจะดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2559 นอกจากนี้ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ลอกคลองระบายน้ำบ้านพักและแฟลตพยาบาล ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในหน่วยงาน เกิดความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ร่วมกับการกำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ