การประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20
 

                โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด “ผ่าทางตัน ปัญหาครอบครัวแหว่งกลาง” เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติในการปฏิบัติงานกับประชากรเด็กและวัยรุ่น และครอบครัว มีเวทีแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ต่อกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัวให้เข้มแข็ง มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี โดยมี ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเชิงระบบในพื้นที่สุขภาพที่10” นอกจากนี้ มีการเสวนาการแก้ปัญหาเด็กเกเร โดยกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม บรรยายเรื่อง Social media เหรียญสองด้าน ดาบสองคม ส่วน workshop ห้องย่อยที่เข้าผู้เข้าร่วมประชุมสนใจเข้ารับฟังมากที่สุดคือหัวข้อเทคนิคการรับมือเด็กสมาธิสั้นและเด็กดื้อ ช่วยลูกจัดการความโกรธ ของตนเอง และ จะดูแลเด็กวัยรุ่นอย่างไร ตามลำดับ การประชุมครั้งนี้มีแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ