ประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร
 

        ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำหลักสูตรการอบรมได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักบริหารการพยาบาล ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต คณะกรรมการCLT (ทีมนำทางคลินิก) คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรCBT คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร SMI-V คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรPST จำนวนกว่า 30 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ