14 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ส
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ