นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ