โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ร่วมถวายความภักดีพระปิยะมหาราช
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ