21 ตุลาคม 2558 ทำบุญตักบาตรในวันพยาบาล
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ