24/9/58. นายแพทย์ธรณินทร์. กองสุข. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์. นำบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน. กันยายน. 2558
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ