งานแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2558 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 25 กันยายน 2558
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ