นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ บรรยาย "บทบาทหน้าที่หัวหน้า " ในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติราชกา
 
นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ บรรยาย "บทบาทหน้าที่หัวหน้า " ในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติราชการ...
วันที่ 17 สิงกาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ