อบรมพัฒนาทักษะการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยแบบ D-Method รุ่นที่ 1/4 สิงหาคม 2558 รุ่นที่ 2/5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
อบรมพัฒนาทักษะการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยแบบ D-Method
รุ่นที่ 1/4 สิงหาคม 2558
รุ่นที่ 2/5 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ