19/07/58 ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ นำโดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ นำโดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ที่วัดป่าม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ