ศูนย์สารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมาหโพธิ์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสุขภาพจิต ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจ
 
ศูนย์สารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมาหโพธิ์
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสุขภาพจิต
ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2558
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ